Aktualności - 9 Grudzień 2019

Ryszard Terlecki

„Władza i natura człowieka na przestrzeni dziejów”. Ogólnopolska konferencja naukowa w Akademii Ignatianum w Krakowie. Wraz z prof. Włodzimierzem Bernackim, prof. Bogdanem Szlachtą oraz senatorem Marek Pęk Senator RP miałem przyjemność uczestniczyć w panelu "Władza i natura człowieka postrzegana przez rządzących i rządzonych", który moderował ks. dr Wit Pasierbek SJ i dr hab. Piotr Świercz prof. AIK. Dziękuję za zaproszenie oraz miłą i merytoryczną dyskusję.