Aktualności - 5 Grudzień 2018

Aleksandra Dziedzic

Z naszymi przyjaciółmi dyskutowaliśmy o integracji Czarnogóry z Unią Europejską i współpracy parlamentów naszych krajów, także na poziomie komisji. Istotną kwestią poruszoną w trakcie rozmowy była również współpraca miast. Rozmawialiśmy też o bezpieczeństwie Europy, projektach infrastrukturalnych i wymianie turystycznej.