Aktualności - 20 Listopad 2018

Ryszard Terlecki

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" Zdanie to wypowiedziane przez Hetmana Jana Zamoyskiego, jest najlepszym podsumowaniem uroczystości w jakiej wczoraj przyszło mi wziąć udział. Pod moim honorowym patronatem, w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Prezentek w Krakowie, odbył się konkurs pt. "Polskie drogi ku niepodległości". Młodzież, poprzez różne formy, miała za zadanie pokazać dążenia Polski do odzyskania niepodległości. Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratuluję. Serce rośnie patrząc na uczniów szkoły, która wychowuje w poczuciu poszanowania i miłości do naszej ukochanej Ojczyzny ????????️