Aktualności - 19 Styczeń 2019

Ryszard Terlecki

Spotkanie noworoczne w Olkuszu. Są z nami poseł na Sejm ziemi olkuskiej Jacek Osuch, kandydat na burmistrza, przewodniczący Rady Miasta Olkusza Łukasz Kmita, wicestarosta powiatu olkuskiego Bogumił Sobczyk oraz mieszkańcy Olkusza. Dziękuję za zaproszenie.