Aktualności - 14 Czerwiec 2020

Ryszard Terlecki

14 czerwca 1940 roku do Auschwitz dotarł pierwszy masowy transport 728 więźniów z Tarnowa. Przewiezieni zostali Polacy, więźniowie polityczni, osadzeni przez Niemców zaraz po zajęciu Polski w 1939 roku. Nadano im numery, ogolono głowy i wydano pasiaki z naszytym czerwonym trójkątem i literą „P”. Do czerwca 1940 r. niemieckie represje wobec ludności polskiej były dużo większe niż w stosunku do pozostałych grup narodowościowych przedwojennej Polski. Rok później Niemcy rozpoczęli masową eksterminację Żydów europejskich. #Pamiętamy ➡️ zob. Instytut Pamięci Narodowej